ПРОДУКТИ

I. МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ
Азотни торове
Амониев сулфат 20N+24S
Калциев амониев нитрат 27N
Амониев нитрат 34,4%
Карбамид 46% (гранулат и прилинг)
Фосфорни торове
Троен Суперфосфат 46%
Азотно-фосфорни торове
Моноамониев фосфат 11:52:0
Диамониев фосфат 18:46:0

НПК – комбинирани торове
NP 16:20:0+13%S
NP 20:20:0+14%S
NPK 15:15:15+10%S
NPK 14:14:14+11,5%S

II. ИНДУСТРИАЛНИ ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ
АМОНЯЧНА ВОДА 24%± 1%
МЕТАНОЛ NP 20:20:0+14%S
АЦЕТОН NPK 15:15:15+10%S
РАЗТВОРИТЕЛ ТВА
РАЗТВОРИТЕЛ ХВА
ГЛИЦЕРИН