Фирмено портфолио

ИнаКем Солюшънс ООД е търговско дружество, основано през март 2004 г в гр. Русе, България. Основната ни дейност е структурирана в две направления: 1) дистрибуция на минерални торове и 2) дистрибуция на индустриални химически продукти.

ИнаКем Солюшънс е силен и надежден медиатор между производителите на суровини и последващите производства; осъществяваме навременни доставки от местната си складова база и поддържаме близък контакт с нашите клиенти. Разполагаме и със собствен автотранспорт както за течни, така и за опаковани товари. Нашите клиенти са фирми от България, Румъния и Гърция.

Фирмената ни политика е ориентирана към предлагане на високо качество на търгуваните продукти и услуги с цел постигане на максимална удовлетвореност на нашите клиенти. Непрекъснато се стремим към растеж и развитие и вярваме, че скоро ще бъдем между водещите европейски компании в съотвения бранш.

Информация по чл.116д, ал.1, ЗООС.

“ИНАКЕМ СОЛЮШЪНС“ ООД обявява: «Промяна във вида и количествата на съхраняваните химични вещества и минерални торове в “Складова база -Русе“.

ПРОДУКТИ

I. МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ
Азотни торове
Амониев сулфат 20N+24S
Калциев амониев нитрат 27N
Амониев нитрат 34,4%
Карбамид 46% (гранулат и прилинг)
Фосфорни торове
Троен Суперфосфат 46%
Азотно-фосфорни торове
Моноамониев фосфат 11:52:0
Диамониев фосфат 18:46:0

НПК – комбинирани торове
NP 16:20:0+13%S
NP 20:20:0+14%S
NPK 15:15:15+10%S
NPK 14:14:14+11,5%S

II. ИНДУСТРИАЛНИ ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ
АМОНЯЧНА ВОДА 24%± 1%
МЕТАНОЛ NP 20:20:0+14%S
АЦЕТОН NPK 15:15:15+10%S
РАЗТВОРИТЕЛ ТВА
РАЗТВОРИТЕЛ ХВА
ГЛИЦЕРИН

КОНТАКТИ

ИНАКЕМ СОЛЮШЪНС ООД
БУЛ. БЪЛГАРИЯ 125
ГР. РУСЕ 7005, БЪЛГАРИЯ
ДДС No: BG117615771

Тел:     082 82 66 58
082 82 66 54
Факс:   082 82 66 59
E-mail: [email protected]

WEB:   www.inachems.bg