КАЧЕСТВО

През 2008 г., за да гарантираме високото качество на нашите продукти и услуги, се подложихме по собствено желание на одит след въвеждане на система за управление на качеството и бяхме сертифицирани от ТЮФ-Рейнланд България съгласно EN ISO 9001:2008 в началото на 2009

Вижте нашия сертификат тук.

Може да се запознаете и с внедрената политика по качеството.